Get Adobe Flash player

 Jazdite výhodne s Probucard

 

Bezúročná pôžička bez navýšenia na prestavbu auta na LPG,
splácaná počas zmluvného obdobia vo forme tankovania.
Šetrite každým kilometrom s Probugas.
 
Probugas zaplatí prestavbu automobilu na LPG pohon v plnej výške a umožní Vám prostredníctvom tankovacej karty Probucard tankovať LPG.
 
Palivová karta PROBUCAR

 

Palivová karta PROBUCARD slúži zákazníkovi, t.j. majiteľovi prestavaného vozidla na LPG alebo nového vozidla na LPG na tankovanie LPG na určených čerpacích staniciach. V rámci využívania paušálu zákazník v pravidelných mesačných splátkach spláca pôžičku poskytnutú Probugasom  na základe osobitnej zmluvy o poskytnutí pôžičky a súčasne využíva službu čerpania LPG použitím palivovej karty PROBUCARD bez priamej úhrady za osobitne dohodnutú kúpnu cenu LPG. Zákazník je povinný využívať službu paušálu počas celej doby platnosti zmluvy o čerpaní LPG a o používaní palivovej karty PROBUCARD, a to počnúc 1. dňom nasledujúceho mesiaca po vykonaní úhrady prvej mesačnej platby za paušál.

 

Veľkosť paušálu (LPG v litroch za mesiac):                      

150 / 200 l / 250 l / 300 l/ 350 l / 400 l/ 450 l

 

Viazanosť paušálu:                                     

24 mesiacov, počnúc 1. dňom mesiaca nasledujúceho po vykonaní úhrady prvej mesačnej platby za paušál. Po uplynutí doby viazanosti je zákazník oprávnený naďalej využívať službu čerpania LPG použitím palivovej karty PROBUCARD za osobitne dohodnutých zmluvných podmienok.

 

Aké výhody mi prinesie karta Probucard?

 

 

Karta Probucard bude doručená priamo na adresu majiteľa vozdila. Samostatne bude doručený PIN kód ku karte.

 

Chcete využiť ponuku, aký je ďalší postup?


 V prípade záujmu nás kontaktujte na:

 

+421 905 681 341, +421 904 568 378, email: info@lpgcars.sk

 

 

 

 

FOTO MONTÁŽI

 

Klikni na viac foto

Benzín - LPG

SWF file not found. Please check the path.

Na splátky

Copyright © 2012 - LPGcars Prešov. Všetky práva vyhradené.
Autor webu: Dr@ziwNet nezodpovedá za obsah týchto stránok.

TOPlist